Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Verblijfsduur

De klant, ondertekenaar van dit contract voor bepaalde tijd, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de lokalen te verblijven.

Artikel 2 - Reserveringsformaliteiten

De reservering wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van de aanbetaling van 50% van het totale reserveringsbedrag. De borg kan worden betaald per bank- of postcheque, via overschrijving of door online betaling via onze site www.closerie-des-sacres.com. Met de betaling van de aanbetaling bevestigt u dat u volledig akkoord gaat met deze algemene verkoopvoorwaarden. Voor reserveringen die op de site worden gemaakt, ontvangt u een e-mail waarin u de betaling ontvangt met de details van uw verblijf, ter waarde van een contract. Indien de reservering telefonisch of per e-mail wordt gedaan, ontvangt u per e-mail of sms een bevestiging van ontvangst van de aanbetaling.

Artikel 3 - Herroepingsrecht

Een online, telefonische en/of per post gemaakte reservering is een aankoop op afstand. Dit is een overeenkomst die op afstand wordt gesloten in de zin van de definitie van de Consumentenwet.Opgemerkt moet worden dat het herroepingsrecht niet bestaat voor contracten voor hostingdiensten.

Artikel 4 - Annulering van het verblijf door de klant

Elke wijziging van de reservering is alleen mogelijk na akkoord van "la Closerie des Sacres" en kan extra kosten met zich meebrengen. Wij informeren u dat bij annulering van de reservering vóór aanvang van het verblijf annuleringskosten in rekening worden gebracht onder deze voorwaarden: - indien de annulering meer dan 2 weken voor de aankomstdatum plaatsvindt, is annuleren kosteloos. - indien de annulering minder dan 2 weken voor de aankomstdatum plaatsvindt, blijft de aanbetaling van 50% bij de Closerie des Sacres. - bij no-show op dezelfde dag van aankomst wordt het gehele verblijf in rekening gebracht.

In geval van een verkort verblijf is de volledige betaling van de gereserveerde dienst verschuldigd, ongeacht de reden.

Artikel 5 - Annulering van het verblijf door de eigenaar

Als de eigenaar het verblijf van de klant moet annuleren om redenen buiten zijn wil, moet hij de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen en een vervangende oplossing vinden die identiek is aan de gereserveerde dienst. Mocht dit de klant niet bevallen, dan krijgt hij direct zijn geld terug.

Artikel 6 - Aankomsttijd

De klant dient op de dag van reservering tussen 17.00 en 19.00 uur aanwezig te zijn. Na 19.00 uur behoudt de eigenaar zich het recht voor om afwezig te zijn, het is daarom absoluut noodzakelijk om bij vertraging op de hoogte te stellen. Indien de klant op de dag van aankomst niet vóór 20.00 uur verschijnt, vervalt dit contract automatisch en kan de eigenaar over de kamer beschikken.

Artikel 7 - Vertrektijd

De kamer dient uiterlijk om 11.00 uur verlaten te zijn. Daarnaast kan het zijn dat er een extra nacht in rekening wordt gebracht.

Artikel 8 - Betaling van het accommodatiesaldo

De betaling van het saldo van uw verblijf vindt plaats op de dag van uw vertrek, evenals de aanvullende diensten bij dit contract en de toeristenbelasting.

Artikel 9 - Kamerwijziging

Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de oorspronkelijk door de klant gereserveerde kamer te wijzigen met een kamer van dezelfde of grotere capaciteit. In dit geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.

Artikel 10 - Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in Closerie des Sacres, ongeacht hun grootte en gedrag. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de weigering om het dier en zijn eigenaar te aanvaarden door de eigenaar van de gastenkamer niet beschouwd worden als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar. In geval van vertrek van de klant kan geen restitutie worden overwogen.

Artikel 11 - Capaciteit

Alle reserveringen worden gemaakt voor een bepaald aantal personen. Indien op de dag van aankomst het aantal bewoners groter is, kan de eigenaar de extra personen weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van een groter aantal personen dan het aantal geweigerde personen geen terugbetaling in aanmerking kan komen.

Artikel 12 - Levenskunst en gebruik van gebouwen

Om de rust van de plek en het comfort van de gasten te garanderen, is respect voor een bepaalde ""levenskunst"" van iedereen vereist. In het bijzonder wordt u verzocht binnen niet te roken; hiervoor wordt een buitenruimte voorzien. De klant verbindt zich ertoe de instructies van goede zeden die hem zullen worden meegedeeld, en deze algemene verkoopvoorwaarden te respecteren.

De klant verbindt zich ertoe de kamer aan het einde van het verblijf in perfecte staat en schadevrij terug te geven, en systematisch aangifte te doen en financiële aansprakelijkheid op zich te nemen voor elke schade waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Reparatiekosten worden op basis van de gemaakte kosten afzonderlijk gefactureerd.

De keuken van de Closerie des Sacres is beschikbaar voor klanten, onder de verantwoordelijkheid om deze terug te brengen in de staat waarin u deze heeft aangetroffen. Als meerdere klanten tegelijkertijd de keuken willen gebruiken, is de regel van goede manieren essentieel. Indien de keuken gebruikt wordt door een groep van minstens 6 personen, wordt een forfaitair bedrag van 40 euro aangerekend voor de hele groep per ter plaatse genuttigde maaltijd.

Kinderen moeten in huis, erf en tuin altijd begeleid worden door een volwassene.

Artikel 13 - Wijziging van de verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aanvaarding en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn verworven bij betaling van de aanbetaling.

Artikel 14 - Gegevensverwerking en vrijheidsrecht

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang tot en rectificatie van de gegevens die op u betrekking hebben. La Closerie des Sacres verbindt zich ertoe de informatie die u haar hebt meegedeeld niet door te geven aan andere bedrijven of organisaties.